MENU

Century Greenscore

“A”Century Greenscore

The Loop

“Uitzonderlijke” duurzaamheid (volledig gerecycled, recyclebaar en/of herbruikbaar)

Duurzaamheid kan op verschillende manieren worden bereikt, waaronder door het gebruik van volledig gerecyclede materialen, het ontwerpen van producten die gemakkelijk te recycleren of herbruiken zijn en het implementeren van milieuvriendelijke productieprocessen.

Dit kan leiden tot afvalreductie, hulpbronnenbehoud en vermindering van negatieve milieu-impact.
Bedrijven en organisaties kunnen ook duurzame praktijken in hun activiteiten implementeren, zoals papierrecycling, bosbouwcertificering en vermindering van uitstoot van koolstofdioxide.

In het algemeen is het mogelijk om een uitzonderlijke duurzaamheid te bereiken door een holistische aanpak van ontwerp, productie en operaties die het welzijn van de planeet en haar inwoners prioriteit geven.

“B”Century Greenscore

“De ‘aangename” duurzaamheid verwijst naar producten die niet volledig duurzaam zijn, maar toch een positief effect hebben op het milieu. Dit kunnen producten zijn die gemaakt zijn met een hoog percentage gerecycled materiaal of ontworpen zijn om op een bepaalde manier recyclebaar of herbruikbaar te zijn.

Bijvoorbeeld, een product dat gemaakt is met 75% gerecycled materiaal wordt beschouwd als ‘relatief’ duurzaam, omdat het de gebruik van grondstoffen vermindert en afval uit de afvalstortplaatsen houdt. Ook een product dat niet volledig recyclebaar is, maar wel op een bepaalde manier herbruikbaar is, wordt als ‘aangenaam’ duurzaam beschouwd.

Het implementeren van duurzame praktijken in de bedrijfsvoering, zoals energie-efficiëntie, waterbesparing en vermindering van CO2-uitstoot wordt ook beschouwd als ‘prachtige’ duurzaamheid, omdat dit kan leiden tot een vermindering van milieu-impact en kostenbesparingen.

“C”Century Greenscore

Clearbox

“Goede” duurzaamheid (voornamelijk gerecycled materiaal, gedeeltelijk of volledig recyclebaar en/of herbruikbaar)

De “goede” duurzaamheid verwijst naar producten of praktijken die zijn ontworpen met het oog op milieubescherming, maar niet noodzakelijk volledig duurzaam zijn. Dit kunnen producten zijn die voornamelijk zijn gemaakt van gerecycled materiaal of die gedeeltelijk of volledig recyclebaar of herbruikbaar zijn.

Bijvoorbeeld, een product dat voornamelijk van gerecycled materiaal is gemaakt en gedeeltelijk recyclebaar is, wordt beschouwd als een “goed” duurzaam product omdat het de gebruik van grondstoffen vermindert en afval uit de afvalstortplaatsen houdt. Daarnaast, als het product op een bepaalde manier herbruikbaar is, wordt het beschouwd als een “goed” duurzaam product.

Over het algemeen stelt “goede” duurzaamheid een hoger niveau van milieubescherming voor dan de gemiddelde, maar het is niet noodzakelijk de meest duurzame optie beschikbaar. Het kan een goed startpunt zijn voor bedrijven en organisaties die hun duurzaamheidsefforten willen verbeteren in de loop van de tijd.

“D”Century Greenscore

“Matige” duurzaamheid (gedeeltelijk gerecycled, gedeeltelijk recyclebaar en herbruikbaar)

De “matige” duurzaamheid verwijst naar producten of praktijken die enkele milieubeschermingsaspecten in acht nemen, maar niet op een hoog niveau. Dit kunnen producten zijn die gemaakt zijn van bepaalde gerecyclede materialen of die gedeeltelijk recyclebaar of herbruikbaar zijn.

Over het algemeen stelt “matige” duurzaamheid een gemiddeld niveau van milieubescherming voor, dat niet noodzakelijk alle aspecten van duurzaamheid omvat. Het kan een goed startpunt zijn voor bedrijven en organisaties die hun duurzaamheidsefforten willen verbeteren in de loop van de tijd, maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat verbeteringen altijd mogelijk zijn.

“E”Century Greenscore

personalized-metallic-envelope

“Zwakke” duurzaamheid (bijna niet gerecycled, bijna niet recyclebaar en herbruikbaar)

De “zwakke” duurzaamheid verwijst naar producten of praktijken waar milieubeschermingsaspecten minimaal zijn en die niet volledig duurzaam zijn. Dit kunnen producten zijn die gemaakt zijn met zeer weinig gerecycled materiaal of die niet recyclebaar of herbruikbaar zijn.

Bedrijfsvoering die geen duurzame praktijken toepast zoals energie-efficiëntie, waterbesparing en reductie van CO2-uitstoot, kunnen ook als “zwakke” duurzaamheid worden beschouwd, omdat ze een hoge milieubelasting kunnen hebben en leiden tot kostenstijging.

Over het algemeen stelt “zwakke” duurzaamheid een lager niveau van milieubescherming voor dan de gemiddelde, en kan geen enkel aspect van duurzaamheid in acht nemen. Het is belangrijk voor bedrijven en organisaties om hun duurzaamheidsefforten te verbeteren en alle aspecten van duurzaamheid in acht te nemen, om hun milieubelasting te verminderen.

Green score Nl
Straat, nummer, postbus, stad, postcode, land
Sending